Inenten of niet?

De eerste vraag over inenten bij de afspraken op het consultatiebureau komt vrij snel om de hoek. Ik had al bij mijn dochter een aantal dingen erover gelezen en was er al mee bezig geweest om meer onderzoek te doen. Door de scheiding heb ik dat laten liggen en heb ik het nu samen met mijn man, oftewel… hij samen met mij weer opgepakt. Hij heeft zich er voornamelijk in verdiept en veel gelezen.

We waren allebei geïnspireerd door het verhaal van Door Frankema van stichtingvaccinvrij.nl. Haar zoektocht begon ook op het moment dat ze moeder werd met de vraag: ‘Ik wil weten wat er precies ingespoten wordt, en hoe en door wie is vastgesteld dat dit veilig is. En met mij willen duizenden andere ouders dat ook. Het is een legitieme vraag – want ‘het’ wordt geïnjecteerd in onze kinderen.’ Allebeide keuzes zijn goed, als ze maar bewust gebeuren.

Onze keuze had voor ons ook veel te maken met het eerder beschreven wonder wat je in je armen houdt. Daar ´iets´ inspuiten waar we toen nog niet zeker van waren wat er daadwerkelijk in zit was voor ons niet mogelijk. Inmiddels zijn we ook hier jaren verder en weten we zeker dat we voor 100% achter onze keuze staat om onze zoon niet te laten vaccineren. En onze dochter heeft vanaf het moment dat we hiervan overtuigd waren ook verder geen inentingen meer gekregen.

Mijn tip: neem de tijd en informeer je goed voordat je rondom inenten een keuze maakt. Belangrijk is om te weten dat je überhaupt een keuze hebt. Voordat ik moeder werd wist ik dat niet, ik dacht dat het er gewoon bij hoorde en iedereen het daarom ook deed. En ook nog zo´n belangrijke: ook zijn je kinderen al groter (en vind je ze niet altijd meer een wonder omdat je ook veel uitdagingen ontdekt) – het is nooit te laat om je hierover te informeren. Dus ga ermee aan de slag als je het idee hebt dat je hier nog (te) weinig over weet.